Home


Aktualizováno 19.03.15 19:22:52
********************
04.02.2014
Po přkíkazu #filter 1,150,1000 zůstala žlutá žlutou. Žádným způsobem nešla vybělit.
To proto, že žlutá je 255,255,0 a nula po libovolném zesílení je stále nula. Proto
jsem doplnil možnost proc=9999. Pak pokud průměr tří barvných složek přesáhne zadanou
hodnotu, bod se vybělí!

Dále jsem doplnil u příkazu #rpixel pro truecolor $strlen=1000000*R+1000*G+B;
********************
31.12.2014
Na webu dokumentace k WR583. Nutno stáhnout i poslední stav WR583, jinak se bude
otvírat wr582.xhl|chm!!!
********************
27.12.2014
Při kontrole WR583 u příležitosti aktualizace dokumentace jsem zkonstatoval,
že zcela uhnil lokální přepínač wm:10, který měl aktivovat menu ala .grdmen
ve VST. (viz 20.4.2014) To jsem napravil.
********************
18.12.2014
Protože doporučuji .enable long_name2, dal jsem ho též do init5w. Máme +-LN nebo
+-LD, takže .enable long_name2 bude nadále ! místo +.
********************
17.12.2014
Na podnět ing. Richtera z VÚZT jse se zabýval PIPem a přepínačem /ig, zejména v kombinaci
/nw/tr/ig. Jednak se nyní chyby při kopírování mohou hlásit jako messageboxy s možnostmi:

Zrušit/Ignorovat/Přeskočit

a jednak po úpravě /ig nic nehlásí, chyby ignoruje (jakoby mačká tlačítko přeskočit).
Messagboxy se objeví při novém /ig:2.

Doposud to zahlásilo chybu ve stavovém řádku a PIP se ukončil.

Rovněž jsem odstranil problém při kopírování v kombinaci .enable long_name2 a češtinou
v názvu souboru.

Protože neexistence formátu souborů 8.3 se může objevit i na XP, doporučuji .enable
long_name2 obecně. Pokud se třeba kopírování chová nestandardně, doporučuji

.open 1234567890.txt
.close
dir *.txt

Pokud se výpisu soubor neobjeví, jedná se o tento problém - příkaz

dir 1*.*

Vám soubor ukáže jako 12345678.90t!
********************
13.12.2014
Vzhledem k volné existenci jednotlivých uzlů a listů v konkrétní datové struktuře
je nyní v případě přejmenování neexistující položky vydán pouze varovný messagebox
a pokračuje se eventuálně na další přejmenování.
********************
12.12.2014
Jednak jsem byl po 100 letech trvání PIPu obviněn, že s přepínačem /ig PIP
vesele kopíruje soubory na uzamčené CD, takže jsem tam přidal messagebox
se třemi tlačítky Přerušit, Opakovat, Přeskočit a záhlavím "Chyba výstupu" a
zprávou se jménem souboru a jednak nyní /ig přeskakuje vstupní soubory, které
se nedají sdíleně otevřít na čtení a nově /ig:2 se objeví messagebox analogický
předchozímu - jen v záhlaví je Chyba vstupu ve zprávě je jméno souboru,
se kterym si PIP neví rady.
*******************
10.12.2014
Ekosoft mně upozornil na existenci funkce OneDrive od Win7. Ta spočívá v tom,
že cokoliv nahrajete do složky x:\Users\<uzivatel>\onedrive, to se nahraje na
Microsoftí server (uživatel má prostor 15 GB). Tedy se to automaticky zálohuje.
Je to dostupné i z exploreru na adrese onedrive.live.com. Vše je jištěno e-mailovou
adresou a heslem. K tomu jsem vyrobil příkaz:

.onerr #; .get_path_onedrive adr
.if(error) "neexistuje"; .else "'adr'";

V adr je evntuálně cesta na podaresář onedrive.

Protože je cesta pouze v registrech a musil jsem se je naučit číst, vyrobil jsem
ještě funkci .getkey:

.onerr #; .getkey hodn,"HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/FTP"
.if(error) "Neexistuje"; .else "Existuje"
.onerr #; .getkey hodn,"HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/FTPx"
.if(error) "Neexistuje"; .else "Existuje"
.onerr #; .getkey hodn,"HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/FTP=Use PASV"
.if(error) "Neexistuje"; .else "'hodn'"

V prvém případě se ptáme zda existuje složka FTP ta by měla být, druhý
příkaz by neměl projít a třetí - rovnítko indikuje, že se již jedná o hodnotu -
získá hodnotu listu "Use PASV".
******************
04.12.2014
Pomalu uzavírám funkci MM. Kromě jiného by Vás mohlo zajímat:

mm *.cmd

Pak Alt F4 - <hledej>[<Alt F><nahraď>] budou se v editoru nabízet všechna CMD,
kde se vyskytuje řetězec "hledej" (zobrazí se první výskyt) a eventuálně pomocí
<Alt L> se posouváte na další výskyty. Je-li zadána náhrada, pak pomocí y/n
náhradu provádíte. Operace se dá přerušit pouze pomocí <Shift ESC>.

mm <jméno>.zip

Zobrazí se soubory v zipu a pak lze vybrat podmnožinu souborů a někam ji rozbalit,
ale i pomocí <Tab> si obsahy souborů prohlédnout.
***********************
.grdmen obohaceno o nápovědu možných akcí v dolní liště kontextově závislou na
stavu Ctrl, Alt, Shif a nic:

.grdmenset "Otevři|Kopíruj|Přesuň|Vymaž|Zipuj|","Kopíruj|Přesuň|Vymaž|Zipuj|"
.grdaltset "F5 Altuj"
.grdctrlset "F5 Kontroluj"
.grdshiftset "F5 Shiftuj"
.grdnoneset "F5 nic"
.grdmen(1,r1|mx|et,-1,-1,10,1040,"aaaa","")
;čísloNázevUliceMěstopSČ
;505ASTRA softwareChelčického 953 Dvůr Králové n. L.54401
;4466Atel Energetika Zlín s.r.o. tř. T.Bati 650Zlín76001
;4880AutoCont CZ a.s. - pob. ZlínTř. Tomáše Bati 31Zlín76001
;4468B.O.F. a.s. Miletičova 1Bratislava82108
;4800Báňské stavby Most, a.s.tř. Budovatelů 2957 Most43493
;8011Basket club Obránců míru 1120 Rychnov nad Kněžnou 51601
;4833BC LOGIA a.s. Cihlářská 19Brno60200
;4226BC LOGIA, a.s.pošt.přihrádka 2Vsetín75501
;4781BELIS s.r.o.Rudolfovská 111 České Budějovice37002
;4104BONETEX s.r.o.Spojenecká 13 Teplice 41545
;4467BORS Břeclav a.s. Bratislavská 26 Břeclav 69062
.asks n
;'$eof' '$filerr' '$poc1' 'n'
.do()
.asks n
.if($eof) .break
;'$eof' 'n'
.end_do

Protože nápověda je přemístěna do struktury .grdmen a na konci je zlikvidována,
není třeba žádné nulování. Pokud nějakou nápovědu pro Alt, Ctrl, Shift vynecháte,
stisk příslušné funkční klávesy nevyvolá žádnou akci.

??? líbilo by se to i pro jiná menu?
***********************
18.11.2014
Připomínám příkaz ".enable long_name2", který Vám pomůže v případě,
že Windows nepodporují zobrazení 8:3. Bez nahození tohoto příznaku
Vám při hledání souborů podle přípony zmizí všechna jména s délkou
9 a výše! Příkaz platí pouze ve WR583.
***********************
13.11.2014
Zobrazování obrázků v MM je nyní v prvním kole 1:1, pokud je obrázek
menší než hlavní okno nebo m:m kde m<1 a přes celé okno buď na
výšku nebo napříč. Poměr stran je zachován. Po ESC se zobrazení
ukončí. Po F2 se u velkého obrázku přejde na zobrazení v bigokně
se šoupáky a jeden pixel obrázku = jeden pixel obrazovky.

Zkuste v adresáři s nějakými JPG

mm *.jpg
***********************
11.11.2014
MM umí vypsat obsah ZIP souborů do menu - po výběru určitých souborů
a odřádkování se musí vybrat adresář, kam soubory vybalit.

Dále se občas rýpu v Androidu. Zatím ne příliš úspěšně.
***********************
22.10.2014
V .grdtxt jsem připustil barvení. V prvém řádku záhlaví i změnu fontu,
v ostatních i změnu barvy písma - pozadí je konstantní.
**********************
19.10.2014
Jednak je nepopsán příkaz .grdtxt

.grdtxt(1,r1|mx|mh|et,5,10,20,1099,"aaaa","tbn.lst")

v podstatě shodný s .grdmen, pouze místo textu v dolní části okna
se uvede jméno souboru, odkud se čerpá informace ve shodě s popsanou
informací pro .grdmen - testy komentářů. Např. zdrojem může být

%tbn
uziv
ba:0:0,hs,ns,sp. tbn.lst
65000
!
0 80
1 0 1
!
xt "čísloNázevUliceMěstopSČ"r$
pc ;naz ;ul ;mes ;psc r$
$
%

Dále do starého menu doplněna informace do $alphan - y==ESC pravým
tlačítkem myši a n=ESC na klávesnici.
**********************
17.10.2014
Opt po 65000 řádcích při tvorbě XML odstránkoval. Opraveno i ve WR582.

Ve VST zavedena ATP proměnná $PB nabývající hodnot 0 pro běžnou větu
a 1 pro vybranou větu. Ve spojitosti s přepínačem PB lze tak např.
měnit barvu pravítka v závislosti na vlastnostech vybrané věty.
**********************
30.09.2014
Po několikatýdením úsilí se podařila alespoň první verze příkazu .gettree
s funkcí rozbalování a sbalování adresářů. Zkuste:

.gettree 10,30,pom,"c:","Zvol adresář",20,60

poslední dva pr\arametry jsou počet řádků a počet sloupců okna menu.

Tato funkce by měla nahradit .getree -3,-3,...
**********************
17.09.2014
?? Lze předpokládat v dnešní době ještě využití disket?
**********************
19.08.2014
Před cca 2 lety jsem přistoupil na logický návrh JUMPu, aby opakovaný
pokus do vstupu byl prázdná akce, tj. zejména aby se nevykonával opakovaně
PTB1. Od té doby jsem musil vyrobit řadu výjimek pro tuto ignoraci. Dnes mně
došly nad další reklamací síly a vrátil jsem VST do původního stavu a pokud
by mél někdo podobný problém jako kolegové v JUMPu, nechť použije nový
přepínač PT (PTB1).
*********************
13.08.2014
Opraveny ještě další problémy s provozem pod cd <>.

Od WR580 nefungovala správně funkce TYD. Navíc historicky
dávala pro některé roky na začátku roku 53. týden místo
52. týden. Konstoval to ing. Havel z Vosy Znojmo.

.disable toolbar 97

způsobující převod pokynu k minimalizaci a přechodu do lišty na pokyn
k maximalizaci neboli u nás k držení stále velikosti základního okna,
byla rozšířena o zabránění pohybu okna po obrazovce.

Na dotaz, proč pod ATP nefunguje účetní formát

;'n%u10'

jsem zjistil, že funguje pouze ve spojení s formátem z:

;'n%uz10'

analogicky i formát k.
*********************
Pro cd <> (ramdisk implicitně) protlačen

.nextfilen jm,<soubor>

a

.testfile <soubor>
************************
14.07.2014
Pokusím se zrekapitulovat novou funkci .grdmen:

Pracuje jako %mnu se šoupáky. Protože pracuje na bázi textové informace na rozdíl
od %mnu, která pracuje přímo nad RDA, hodí se pro případy nad řádově tisíci větami
a ne statisíci větami.

Přínos je v určitém přiblížení k označovacím menu Windows. Řádek je rozdělen na
určitý počet sloupců, podle kterých se dají řádky uživatelem setřídit ťuknutím
na nadpis sloupce. Sloupce se dají zužovat, vlastní okno též a to se dá i posouvat.
Pomocí <Alt PgUp> se okno menu maximalizuje, pomocí <Alt PgDw> se uvede do stavu
před maximalizací.

Funguje <Alt D> - výběr podle začátku setříděného sloupce, ťuknutím na spodní lištu se
příznak třídění zruší a <Alt D> funguje přes celý řádek.

Pomocí <Shift>+Šipka nahoru/dolů, PgUp, PgDw se dají označovat bloky řádků, Pomocí
<Ctrl>+levé tlačítko myši lze označovat jednotlivé řádky nebo stačí na řádkem
chvíli držet <Ctrl> - označování klopné.

Lze pomocí .grdmenset přiřadit pro F10 nebo pravé tlačítko myši lokální menu. Výběr
je indikován návratovým kódem 1000+číslo řadku lokálního menu. V případě použití
lokálního menu mohou nastat dva případy:

- řádek nad který jsme stiskli pravé tlačítko myši není označen. Stávající označení
se zruší, označí se tento řádek a .grdmen se ukončí

- řádek nad který jsme stiskli pravé tlačítko myši je označen (mohou být označeny
i jiné řádky). Označení se nezruší a .grdmen se ukončí.

Získaní označených řádků a dalších hodnot je kompatibilní s označovacím .bigmen.

V .grdmen funguje i postupný výběr bez ohledu na diakritiku ve vybraném (tříděném)
sloupci. Funguje i BackSpace pro couvání v zadaném řetězci.

Pokud je okno příliš úzké - buď zadání nebo ho zúžil uživatel, objeví se dolní
šoupák a okno se interně stane bigoknem. Pak pomocí šipka vlevo, vpravo posouváme
výřez o jeden sloupec vlevo, vpravo. Nebo pomocí Home, End přecházíme na první
nebo poslední sloupec. Přirozeně plynulý posuv vnitřku okna zajišťuje tažením
myši spolu se stlačeným levým tlačítkem na posuvníku šoupáku.

Okno se dá zvětšit zmenšit po objevení šipkového kurzoru na pravé hraně nebo
dolní hraně okna. Sloupec na rozhraní nadpisu po objevení šipky vlevo vpravo.

Pro okno i sloupce jsem zavedl pro zvětšení omezení - okno se zvětší maximálně
do velikosti, kdy již není třeba vodorovný šoupák a sloupec do šírky, kdy je
informace ve všech řadcích plně vidět.

Uvítám další náměty pro funkce nebo zménu funkcí .grdmen.
************************
09.07.2014
Ještě jeden test zipování. 1600 souborů o velikosti 93.4 MB to zazipuje za 7s
na 31,2 MB soubor. Původní ZPP to zvládne za 39 s a ZPP má 36,1 MB.
************************
08.07.2014
Napraveno pár problémů kolem zipování. Jedak původní metoda získání datumčas
vedla k rozdílu někdy o 2 sekundy - soubory se tak formálně lišily, takže
jsem musil použít vlastní algoritmus, dále vadila čeština a pár dalších drobností.

Nyní je adresář s wr583 zazipován a externě rozzipován na jiný disk - cca 7000
souborů o 350 MB se za cca 40 s zazipuje do 106 MB. Odzipované soubory jsou ve shodě
s originálem včetně časových údajů. Umíme též zazipovat prázdný strom.
************************
06.07.2014
Zkouším v MM zipovat větší adresáře. Podařilo se 3.92 GB zkompresovat na
1.461 GB pro 124000 souborů v jakémsi rozsáhlém stromu. Po dekompresi
konstatuji, že chybí cca 3000 souborů. Zatím nevím přesně jaké.

Nicméně tato akce odporuje normálnímu ZIPu, který jede maximálně do 65000
souborů - WinZIP pak indikuje cca 56000 souborů, tj. 124000 modulo 2**16.
Protože já dlabu na centrální adresář a jedu od začátku po zazipovaných
souborech, je mně jedno, kolik jich je nebo bude! Přirozneně akci UNZIP
lze pak provést u takového ZIPu pouze v režiji WR.
************************
05.07.2014
Menu z .grdmenset lze vyvolat i pomocí <Ctrl F10>.
************************
03.07.2014
Od ing. Beneše jsem dostal informaci, že stačí zaměnit -p za -P. Což jsem učinil
a domnělá díra je pryč!
************************
02.07.2014
Zjistil jsem, že nejde

pkzip -p -r ax.zip aria\*.* arib\*.*

Očekával bych, že před soubory bude aria\ a arib\, ale tak tomu není. Soubory
jsou bez úvodního adresáře a vzájemně se přepíší, pokud se stejně jmenují.
Vyšší verze WinZIP to odmítne, pro stejná jména.

Dělám něco špatně nebo je zde díra?
***********************
29.06.2014
Protože 111 jsou trochu nelogické, tak nyní:

.grdmenset "!Otevři|Kopíruj|Přesuň|Vymaž|Zipuj|"

! označuje nevybratelnou položku pro jednoznačný výběr.

Stále se vracím k příkazu mm a snažím se v něm využít stroj .grdmen.

Momentálně mm <disk><adresar><*.*> zobrazí i podaresáře (v hrantých závorkách).
Dvojitým ťuknutím na podaresář dojde k rozvoji tohoto adresáře.

Back Space posune adresář o jednu úroveň výše, pokud to jde.

Na pravé tlačítko myši dojde k akci popsané 26.6.2014 - to jest nabídka akcí,
které můžeme provést. Konkrétně nyní

!Otevři|Kopíruj|Přesuň|Vymaž|Zipuj|Hledej

Volba Hledej spustí jakoby <Alt D> v editoru nad vybranými soubory. Pokud
text v souboru neexistuje, přeskočí se. Nabízí se tedy pouze soubory, obsahující
zadaný text. Pokud chcete tuto akci přerušit, je nutno editaci opustit příkazem
<Shift>+<Esc>.

V příkazech Kopíruj, Přesuň, Vymaž, Zipuj a Hledej neumím zatím pracovat
s podaresáři.
***********************
27.06.2014
Ta dvě menu byla trochu ne3ikovn8, takže nyní v

.grdmenset "111Otevři|Kopíruj|Přesuň|Vymaž|Zipuj|"

Tři jedničky způsobí, že při vícenásobném výběru bude řádek zašeděn.
*********************
26.06.2014
Před GRDMEN nyní můžete zadat dvě menu. První pro jdnoznačný výběr
a druhé pro víceznačný výběr:

.grdmenset "Otevři|Kopíruj|Přesuň|Vymaž|Zipuj|","Kopíruj|Přesuň|Vymaž|Zipuj|"
.grdmen(1,r1|mx|et,-1,-1,10,1040,"aaaa","")
;čísloNázevUliceMěstopSČ
;505ASTRA softwareChelčického 953 Dvůr Králové n. L.54401
;4466Atel Energetika Zlín s.r.o. tř. T.Bati 650Zlín76001
;4880AutoCont CZ a.s. - pob. ZlínTř. Tomáše Bati 31Zlín76001
;4468B.O.F. a.s. Miletičova 1Bratislava82108
;4800Báňské stavby Most, a.s.tř. Budovatelů 2957 Most43493
;8011Basket club Obránců míru 1120 Rychnov nad Kněžnou 51601
;4833BC LOGIA a.s. Cihlářská 19Brno60200
;4226BC LOGIA, a.s.pošt.přihrádka 2Vsetín75501
;4781BELIS s.r.o.Rudolfovská 111 České Budějovice37002
;4104BONETEX s.r.o.Spojenecká 13 Teplice 41545
;4467BORS Břeclav a.s. Bratislavská 26 Břeclav 69062
.asks n
;'$eof' '$filerr' '$poc1' 'n'
.do()
.asks n
.if($eof) .break
;'$eof' 'n'
.end_do

Menu se aktivuje stiskem pravého tlačítka myši na nějakém řádku menu.
Pokud je neoznačený, zruší se předchozí výběry a označí se tento řádek.
Pokud je označený spolu s eventuálně dalšími, označení se nemění. Je-li
tedy označen pouze jeden řádek, použije se prvé menu, je-li označeno
více řádků, použije se druhé menu. Na konci je v $filerr číslo vybraného
řádku z menu +1000 a v $poc1 je počet vybraných řádků v .grdmen.
*********************
25.06.2014
Dnes jsem přepracoval hledání jména podle vzoru tak, ze se vychází
z dlouhého jména pro .enable long_name2 nebo vypnutý převod 8.3.
V případě .disable long_name2 a délky jména větší než 8 nebo délky
přípony větší než tři se jméno přeskakuje (znamená to vypnuté 8.3).

POZOR! Zejména u funkce delete buďte chvíli opatrní!
*********************
18.06.2014
Kolega Garci z Infopharmu úspěšně obnovil režim 8.3 pod Win8 příkazem

fsutil 8dot3name set D: 0

za podmínky že:

- Při použití toho příkazu platí podmínka, že musí být aktivní mod 2.
- Krátké názvy souborů se vygenerují jen pro NOVĚ vytvořené soubory.
*********************
18.06.2014
Ještě jsem prověřil, že

.nextn jm,*.txt

funguje při .enable long_name2 a i pip p.bak=*.txt/li - přirozeně
obsah p.bak odpovídá formátu pro přepínač /ln.

Pokud Vás napadá nějaká další operace, která by mohla selhat,
dejte, prosím, vědět.
********************
18.06.2014
Jednak na základě určitého typu dat v XML formátu jsem musil v minulosti
zrušit dodržení pořadí položek v RDF - nyní jsou uzly a listy v jedné
úrovni v abecedním pořádku. Komu to vadí při exportu, ať použije přepínač
PO - pořadí. Platí i pro wr582.

Dále i když s pomalým nástupem Win8 se začínají množit případy, kdy
alternativní jméno 8.3 se nevytváří - obvykle generace Win8 na čistý HDD.
Je tedy otázkou, zda na formát 8.3 definitivně nezapomenout.

V rámci .enable long_name2 ve wr583 jsem rozchodil dir *.<přípona> přímo
na dlouhých jménech - doposud to jelo nad 8.3. Protože s vypnutým 8.3
se dlouhejmeno.txt převedlo jako

dlouhejmno.t

není divu, že i pak edi *.txt selhalo. To jsem rovněž oživil přes nové
menu - přirozeně ze tří sloupců menu je nyní jen jeden.
********************
06.06.2014
Funguje

pip xyz.zip/dc

Obsah zipu se rozbalí do implicitní knihovny - při přepisu se to ptá obvyklým
způsobem. Trochu na hlavu je

pip xyz.zip=a.txt,b.txt/dc

ze zipu se vybalí jen a.txt a b.txt.
********************
04.06.2014
UNZIP je na 270 kB a trochu jsem pošolíchal práci s memo. Ve WR582 se
u funkce nak a smem neuvolňovala jedna hlavička - ZUZ s nak() při větším
počtu vět upadlo na nedostatek hlaviček.
********************
03.06.2014
Zaveden příkaz:

.disable toolbar 97

způsobující převod pokynu k minimalizaci a přechodu do lišty na pokyn
k maximalizaci neboli u nás k držení stále velikosti základního okna.
********************
28.05.2014
Dnes 473 kB na 310 kB a pořád to odzipovává.
********************
27.05.2014
Podařilo se zredukovat UNZIP ze 984 kB (včetně definičních souborů *.h)
na 473 kB a upravit hlavní program tak, že mohu vytáhnout konkrétní
modul ze ZIPu. Nyní je nutno provést řadu formálních úprav zbytku a
nahradit řadu modulů moduly z WR.
*******************
21.05.2014
Zprovozněn refreš v GRD:

%grd
kb.
uziv
pc
/
.pco(qa+=call("test");)
.pco()
/
%
/
.test:()
_openrw u uziv
_read u,10
u.pc=u.pc+1;
_write u,-1
_close u
.vstrefr 1
.end_call

Aktualizovaná věta mimo pravítko se po .vstrefr 1 objeví uživateli.
*******************
19.05.2014
Nějak jsem se překoukl, protože zdroje mají 793 kB a zatím jsem je zredukoval na
659 kB.
*******************
18.05.2014
Na základě odezvy na školení v Plzni, že když je funkce jako ZIP, měla by být i
funkce jako UNZIP, jsem se dal do úpravy rutin pro unzip. Momentálně zdroje
mají 500 kB, takže to vypadá na cca 1 měsíc pilné práce z toho vydolovat pouze
jakési jádro a očistit též zdroje od cca 30 různých systémů AMIGA, VMS, DOS,
UNIX atd.
*******************
16.05.2014
POZOR!! Z popisu vypadl význam změny +-M2 v INIT5w. na +-X2. Znamená to nepoužívat
keš a do RDA a indexů nevkládat při jejich tvorbě kešovací tabulky. V tom případě
je příkaz .enable chache zcela nefunkční! Na druhou stranu to zajišťuje
kompatibilitu indexů se starými verzemi WR.
*******************
27.04.2014
Po <Alt PgUp> se okno maximalizuje pokud je dost informací, tak přes celé
základní okno. Pokud je informací méně, ve vodorovném nebo svislém směru
dojde k maximalizaci tak, že zmizí příslušný šoupák. V singulárním případě
je okno v obo směrech menší než základní okno a je bez šoupáků.

Po <Alt PgDw> se obnoví prvotní vzhled okna - platí to obecně. Pokud uživatel
okno zvětšil/zmenšil posunul, pak všechny úpravy zmizí a objeví se prvotní
poloha a vzhled okna menu.
*******************
23.04.2014
Zvětšení/zmenšení okna ve vztahu k obsahu a šoupákům se snad podařilo překonat.
*******************
20.04.2014
Myšlenku na odsouvání oken mimo hlavní okno jsem téměř zrealizoval, ale
až pak jsem si uvědomil, že je v podstatě nesmyslná.

Pracuji dál na novém stroji menu, které se aktivuje jednak pomocí .grdmen
a jednak ve VST jsem zkusil aktivaci přes lokální přepínač wm:10. Např.

naz
wm:10,fg:2.
uziv.x00
naz#.
{+0,0,<133>,<113>,<154>,<143>,r1|pv:3|dv|rm:1,60,1050,"Nadpis","NázevJménoUlice"
.bpr
.se(naz- ?)
.pr(naz  0;jm  0;ul r 0;)
.epr}

Tedy nadpis sloupců je momentálně realizován na místě dolního nadpisu okna.

V poslední době jsem doplnil postupný výběr v libovolném stříděném sloupci
a <Alt D> výběr podřetězce vedoucí obecně k redukci původního počtu řádků
na řádky obsahující daný podřetězec.

Zbývá dokončit především hru kolem velikosti okna po konkrétní operaci
- zvětšení/zmenšení výšky/šířky okna a výběru řádků, kdy je obecně okno
zcela bez šoupaků nebo s vodorovným nebo se svislým šoupákem nebo s oběma
šoupáky.
*******************
05.04.2014
Ve stroji aplikovaném v .grdmen doplněna možnost posunu okna za horní
lištu, zvětšení/zmenšení tažením za pravý resp. spodní okraj. Nyní se
pokouším připustit odsunutí části vnitřního okna mimo hlavní okno, tj.
čast vnitřního okna by nebyla vidět. Vzhledem k tomu, že je to v rozporu
s původní filosofií, není to zcela jednoduchý problém.
*******************
28.03.2014
Pracuji na jakési obecné struktuře a funkci operující nad
textem s několika sloupci v okně, které má obecně méně řádků
než text a sloupce se všechny nevejdou na šířku do okna.

V tom případě máme vodorovný a svislý šoupák. Sloupcům
lze měnit šířku (roztažení jsem omezil šířkou nejdelšího
textu ve sloupci). Pokud klikneme na záhlaví sloupce, dojde
k setřídění sloupce vzestupně, další klik sestupně atd.

Kliknutím na sloupec se označí, kliknutím na jiný se první
označení zruší a označí se ten, na který jsme ukázali. Pokud
ale podržíme před kliknutím Shift, označí se vše od prvního
označeného řádku k řádku, na který jsme se Shift klikli.

Pokud držíme Ctrl předchozí označení řádků se neruší a označují
se řádky, na které kliknem nebo na nich s kurzorem myši chvíli
setrváme. Označování je v tomto případě klopné.

Jako první aplikaci jsem vyrobil:

.grdmen(1,r1|pv|mx|et|rm:1,-1,-1,16,1050,"aaaa","bbbb")
;čísloNázevUliceMěstopSČ
;505ASTRA softwareChelčického 953 Dvůr Králové n. L.54401
;4466Atel Energetika Zlín s.r.o. tř. T.Bati 650Zlín76001
;4880AutoCont CZ a.s. - pob. ZlínTř. Tomáše Bati 31Zlín76001
;4468B.O.F. a.s. Miletičova 1Bratislava82108
;4800Báňské stavby Most, a.s.tř. Budovatelů 2957 Most43493
;8011Basket club Obránců míru 1120 Rychnov nad Kněžnou 51601
;4833BC LOGIA a.s. Cihlářská 19Brno60200
;4226BC LOGIA, a.s.pošt.přihrádka 2Vsetín75501
;4781BELIS s.r.o.Rudolfovská 111 České Budějovice37002
;4104BONETEX s.r.o.Spojenecká 13 Teplice 41545
;4467BORS Břeclav a.s. Bratislavská 26 Břeclav 69062
;1270BRiTA Bašteckého 2546/8 Praha 5 - V. Ohrada 15500
;228BRNO DIESEL a.s.bří Mrštíků Brno61400
;4793BRNOCONSULT Cihlářská 19Brno60200
;1143BSH SoftwareKollárova 576 Krupka 141742
;4228BudoucnostCihelní 14Ostrava 1 72986
;4664BUILD SERVICE s r.o Nemanická 16České Budějovice37010
;4918BUS TOURIST s.r.o.nám. 5. května 285Hradec Králové50002
;4706C''Svit a.s.Třída Tomáše Bati Zlín76202
;4875CEBES a.s.Kloboucká 866 Brumov-Bylnice76331
;1333CELEKTROOlbramovická 701/13 Praha 4 14200
;4745Církevní gymnázium sv. VoršilyPoděbradova 288 Kutná Hora28401
;4807COMPAX, s.r.o.Jilemnického 944Mladá Boleslav29301
;1008Complete Computer Service 28.října 168Ostrava 1 70901
;1289COMPROSportovní 554 Loket 35733
;1023COMPUTER-MARKETINGVe vilkách 95/1 Mariánské Lázně 35301
;1185CONNECTA computers spol.s r.o.P.O.Box 284 Mariánské Lázně 35301
;4431CORNUS spol. s r.o. U elektrárny 12 České Budějovice37001
;4906CSC Computer Sciences s.r.o.Pekařská 695/10bPraha 5 15000
;4424ČAS-SERVICE a.s.Dobšická 2Znojmo67017
;4371Česká obec sokolská Újezd 450 Praha 1 11801
;4808Česká pošta, s.p. Berní 2/2319Ústí nad Labem40102
;4755Česká spořitelnaVodňanská 7 Prachatice38327
;4662České dráhy s.o.Kulkova 28Brno61400
;4917Český filharmonický sborÚvoz 39 Brno60200
;4728ČHMÚNa Šabatce 17 Praha 4 14306
;2106Čokoládovny a.s.Vítězná 6 Rohatec 69601
;2394ČSTV - SWR PrahaMezi stadiony, PS 40Praha 6 - Strahov 16017
;6001D.R.I. spol. s r.o. StakčínskáSnina 06901
;1230DAS Sokolovská 537Teplá 36461
;4887Data Agentura INFOPHARM, s.r.oKodaňská 46/1441Praha 10 - Vršovice 10010
;6008DATALAN spol.s r.o. Nevädzova 4 Bratislava82101
#ifdef NUM
.askn n
;'n' '$eof' '$filerr' '$mnu'
.do()
.askn n
.if($eof) .break
;'n' '$eof' '$mnu'
.end_do
#else
.asks n
;'$eof' '$filerr' 'n'
.do()
.asks n
.if($eof) .break
;'$eof' 'n'
.end_do
#endif

Příkaz .grdmen se chová dle popisu a je shodný s příkazem .bigmen. Pouze
barvy jsou zatím natvrdo. První řádek obsahuje nadpisy sloupců. Je-li
první písmeno malé, je sloupec numerický, jinak textový. Sloupce jsou
rozděleny znaky <Ctrl T>.
******************
11.03.2014
Teď se snažím protlačit možnost kdy v aktivaci .bigmen pomocí
.askn n přidám ještě

.askn n .gosub abc

V tomto případě se na konci .bigmenu vyvolá procedura abc,
která má k dispozici:

$filerr znak kterým se ukončuje menu
$strlen číslo řádku .bigmenu
$mnu text vyznačeného řádku

Něco udělám a pokud před opuštěním procedury abc nastavím
$filerr na nulu, .bigmen se neukončí a pokračuje se ve výběru.

Tedy zásadní změna je v tom, že aniž bych opustil menu, mohu
reagovat na individuální volby uživatele.

?? jeví se to jako užitečná funkce ??
******************
05.03.2014
V PIPu umíme zipovat pomocí pip <jmeno>.zpp=<zdroj>/cm[/tr]

Pokud nyní místo .zpp dáte příponu .zip provede se výstup
ve standardním zip formátu. Bez /tr jsou ukládána holá jména
bez cesty, při /tr se zipuje strom a ukládá se cesta pouze do
podaresářů - soubory z hlavního adresáře jsou bez cesty.
Odpovídá to přepínačům -p -r v dávkovém pkzipu.

Připomínám, že <zdroj> může obsahovat seznam neurčitých jmen,
např.

pip a.zip=*.cmd,*.rda,*.x__/cm[/tr]
*****************
02.03.2014
Využitím části MM jsem doplnil

pip uxiv.x__/df

vypíše existující subindexy a položky obsažené v subindexu.
Neumí ale zatím vypsat způsob setříďení! Takže

%ind
uziv
uziv.x00
naz[8:9],naz[1:2].
%

vypíše "X00 naz." protože v uziv.x00 je pouze položka naz.
********************
01.03.2014
V příkazu MM je při zobrazení adresáře a označení alespoň jednoho souboru
nabízena i tvorba zipu. V případě takové volby jste požádáni o jméno
zipu a pak dojde k zazipování vybraných souborů.

Použil jsem na zip jakýsi freeware stažený před 10 lety. Mělo to 400 kB a
po řadě dní úmorné práce se podařilo zdroje jednak seškrtat na 100 KB.
(Byly v tom podmíněné překlady např. na UNIX, ATARI, VMS, AMICA atd., na různá
C-éčka.) Pak se to podařilo upravit a zanořit do prostředí WR.

Např. když chci zazipovat všechny zdroje *.cmd:

mm *.cmd
.;Zobrazí se menu s CMD
<Ctrl T> označí vše
<Enter>
.;Nabídne se
Kopírovat
Přemístit
Vymazat
ZIP
.;Zvolím 4. možnost
.;Požádá to o jméno zipu (uvedeme jméno (ev. s cestou) nebo i s nebo bez .zip)
.;Vytvoří se zip a mm se ukončí
********************
23.02.2014
Zdá se, že je na dobré cestě tvorba standardního zipu v příkazu mm.
********************
10.02.2014
Mikromanažer:

Do Alt D/Alt F lze přidat obvyklým způsobem i náhradu jednoho řetězce za druhý.

Dále je menu souborů označovací. Označíte-li alespoň jeden soubor, pak se nabídne
menu Kopírovat/Přemístit/Vymazat. Pro první dvě volby naběhne menu disků a pak
po + adresářů, pak po + podadresářů volby atd. pokud proces nepřerušíte pouze Entrem.
Po výběru adresáře se provede přesun vybraných souborů. Mazání probíhá s přesunem
do koše Windows.
********************
Do mikromanažeru přidány tabulátory, aby mohly být v okně použity TT fonty.
********************
07.02.2014
V mikromanažeru místo F5 se nyní startuje pomocí AAD nebo AAF ve shodě
s příkazy editoru a v nalezeném souboru se v editoru najíždí na první výskyt
vzoru. Další výskyt pak přes AAL.
********************
05.02.2014
Na webu je www.redap.cz/wr583d.zip s časově omezenou vývojovou verzí wr583
na připomínkování.
*******************
Příkaz:

mm - mikromanažer

je jako dosavadní cd+, ale pracuje s dlouhými jmény adresářů a v menu je navíc
velikost souboru a čas změny souboru.

Adresáře, které obsahují další adresáře mají před sebou + jinak —. Po najetí
na adresář a CR se ukáží soubory adresáře, po + se udělá jakoby další cd+.

<BackSpace> ze seznamu souborů přejde do seznamu adresářů, ze seznamu adresářů
o úroveň výše (jako cd ..).

Při výpisu seznamu souborů lze:

F2 u výpisu souborů mění cyklicky pořadí souborů: abeceda->datum->velikost...

F3 lze zdat příponu (i prázdnou!) - ukáží se všechny soubory adresáře s danou
příponou srovnané od nejmladšího k nejstaršímu.

F4 ruší zadání přípony

F5 požaduje zadání vzoru a pak nabízí v editoru postupně všechny soubory
obsahující zadaný text. Předčasné ukončení tohoto procesu po <Shift Esc>.

F6 přejde do hexadecimálního zobrazení bajtů souboru

<Delete> vymaže soubor, ale přesune ho do koše!

<Enter> na souboru vyvolá editor, pokud to má smysl, nebo GRD nad RDA nebo zobrazení
obrázku pro JPG, BMP, BMZ, PCX, PNG nebo pro X__
menu všech subindexů s identifikátory podle kterých jsou tříděny a po výběu
se přejde na INF nad subindexem.

Pokud přípona není v interním seznamu, provede se "start <soubor>". Např. pro PDF,
XLS ap.

Lze též např.

mm a*.cmd

z implicitního adresáře se ukáže menu všech souborů vyhovujících zadání. Dále
jako MM a přechod do nabídky souborů.
*******************
Podařilo se po delším úsilí v cizí sekci čtení jpg obrázku převzít vstup
znaků obrázku pod vlastní správu. Tím pádem může být jpg obrázek na RAM
disku a eventuálně i zabudovaný v sestavě na RAM disku a LST ji pak
správně zobrazí/vytiskne. To zatím neplatí pro příkaz #xmljpg!
*******************
Drobná podpora ladění úseků aplikace spočívá v možnosti zapsat do prvního řádku
programu

!!!<cesta><program>

obecně cesta nemusí být uvedena. Pak přirozené při normálním běhu programu se
jedná o komentář. Ale po editaci úseku a <Alt Z> se spustí program uvedený
za !!! a ne tento úsek.
*******************
Za teploměr přidáno jméno instrukce a úplné jméno souboru, kterého se teploměr
týká.
*******************
Ve wr582 byla možnost změnit +-M5 na +-L5 s důsledky na výpis PIPu a příkaz
.lnextn - místo krátkých jmen se vypisují dlouhá - pip *.*/li je jako pip *.*/ln
a .lnextn vrací dlouhé jméno a v lname úplné dlouhé jméno včetně cesty.

Nyní se dá funkce zapnout i pomocí .enable long_name2 - (volá i původní
.enable long_name) a vypnout pomocí .disable long_name2 - neruší .enable long_name!

Důsledkem +-L5 nebo .enable long_name2 je nyní skutečnost, že třeba edi *.txt
vede na jednosloupcové menu obsahující plná jména - pod čarou se přirozeně již
nic neobjevuje.
*******************
Bylo mi vyčítáno, že pokud se v PDF vygenerovaném ve WR vyskytuje čeština,
po označení části textu a nabrání do clipboardu je čeština zmršená. To jsem
s dost velkými obtížemi napravil.
******************
Obecně v režimu tt:2 v LST vypadala sestava jinak než v TBN. Pro totožný vzhled
bylo nutno zkopírovat nastavení okrajů z TBN a pomocí fo:x:y nastavit šířku
sestavy jako v TBN.

Nyní globálním přepínačem "sx" v TBN místo přepínače "sp" zajistíme, že se
do souboru se sestavou zapíší okraje a šířka sestavy, takže následující LST
s přepínčem tt:2 může tyto údaje vytěžit a zobrazit sestavu ve shodě s TBN
s přepínačem tt:2.

LST v režimž tt:2 neumělo obrázky typu BMZ a PNG.

Dále LST neumělo listovat zpět přes obrázky a též nešlo <Ctrl PgDw>, pokud
v sestavě byly obrázky.

Konečně funguje nyní i <Alt D> pro vyhledání textu a zobrazení stránky
s tímto textem.

Celá záležitost s obrázky v LST se jevila jako jednoduchý problém, na jehož
solidním vyřešení jsem ale strávil celé dva dny.