Home


Aktualizováno 02.02.21 16:56:37
*******************************
*****************
28.01.2021
Uchodil jsem viz rusky.zip
*****************
18.01.2021
Pokud do EET pošlu účtenku v utf16, tak ji schrupne, ale odpověď vrátí v UTF-8.
*****************
17.01.2021
Zdá se, že přidáním ".codepage 6" na tři místa se vyřešily problémy s písmenky.
Aktualizaci www stránky nyní provedu pouze pomocí wr590, takže doufám, ze se to
povede!
*****************
16.01.2021
Zkoumáním, proč se kazí některá písmena při údržbě webové stránky pomocí WR590,
jsem došel k následujícímu výsledku:
Soubory HTML jsou ve Windows 1250, ale rozdíl mezi kódováním KOI08 a tímto nikde
není vyznačen. WR590 jede interně v UTF16 a tudíž si osmibitové soubory (předpokládá,
že jsou v KOI08) převede do UTF16. Pokud jsou ale ve Windows 1250, nedopadne to
úplně dobře - tuším, že písmena 'š' s 'ž' se změní.
Jedinou, relativně snadnou cestu, z toho vidím použitím příkazu .codepage 6, obecně
je použitelný i na jiné kódování. Interně pak převod bude q5:69 místo q5:19.
*****************
13.01.2021
Můj CMD na aktualizaci www.redap.cz hrubě neprocházel. Teď mně zbývá již poslední
krok - proč se kazí dvě česká písmena.
*****************
09.01.2021
Opraven příkaz .write. Připomínám, že .open otvírá KOI soubor, .open8 utf8 soubor a
.open16 utf16 soubor. .write se tomu pak musí při zápisu přizpůsobit.
*****************
08.01.2021
Odstraněna příčina pomalejšího zobrazování ve VST.
*****************
07.01.2021
Opravena čeština u hlášky s neexistující dokumentací a dokumentace svedena z dok590
na dok589. Zlegalizován zápis 'datum%d', který doposud procházel.
*****************
Napraveno cls(253)
*****************
06.01.2021
Uchodil klávesnici KLA a grdwin - zde zajímavý problém, kdy nadpis okna je deklarován
jako UTF16, ale bere pouze Windows 1250. Evidentní chyba Windows.
*****************
Takže nyní generujeme awpxxx.his, chwxxx.his, hwsxxx.his.
*****************
05.01.2021
Připustil jsem v GRD rozměr okna 99xy a uchodil winmenu. Protože se soubory HIS kříží -
8 bitů a 16 bitů, budu je musit nějak rozlišit. Jinak to padá.
*****************
04.01.2021
Dostal jsem několik hlášek, že WR590 padá nebo mrší cosi, ale po vypreparovaní sekvence to
funguje. Proto se neodříkám zaslání celé aplikace s návodem, jak chyby dosáhnout. Já si pak
s tím již poradím.
*****************
04.01.2021
Děkuji za zaslané podněty k wr590, ale momentálně se musím věnovat připomínkám k wr589, které
budu pak musit promítnout i do wr590.
31.12.2020
Od 9.2019 jsem se rok rýpal ve wr590 s cílem pracovat místo v KOI08 v kódové stránce UTF16.
Poslední kvartál 2020 jsem na wr590 zanevřel, protože původní jednoduchá myšlenka se ukázala
jako pořádný oříšek a úpravy kódu nebraly konce.

Momentálné je ATP 16 bitový, tisk částečně 8 bitový. Z důvodu momentální bezproblémové
kompatibility editor ukládá výsledek 8 bitově (v KOI08, ale mám jakési UTF8) místo správně
16 bitově.

WR590 dělá mnoho věcí jako wr590, ale obávám se, že stále ještě mnoho věcí nefunguje. Proto
dávám na web demo wr590 - nesetuje se! s prosbou na cestující veřejnost, aby v případě
volné chvilky si wr590 ověřila na své/svých aplikacích a v případě potíží mně dala vědět
co je ještě třeba dodělat.